Synthesis and characterization of copper-loaded hydroxyapatite-alginate microspheres / Yanovska, A. A., Bolshanina, S. B., Stanislavov, A. S., Kuznetsov, V. N., Mospan, A. B., Illiashenko, V. Yu., Rogulsky, Yu. V., Trofimenko, Ya. V., Danilchenko, S. N. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209