Innovatiop-informationeconomy: postindustriality, generativity, openness / Tarasevych, V. M., Zavhorodnia, O. O. (2018)
Ukrainian

English  Economy of Ukraine   /     Issue (2018, 4)

Tarasevych V. M., Zavhorodnia O. O.
Innovatiop-informationeconomy: postindustriality, generativity, openness


Cite:
Tarasevych, V. M., Zavhorodnia, O. O. (2018). Innovatiop-informationeconomy: postindustriality, generativity, openness. Economy of Ukraine, 4, 18-29. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000860331 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209