Electrophysical characteristics of GaAs1-xPx LEDs irradiated by 2 MeV electrons / Vernydub, R. M., Kyrylenko, O. I., Konoreva, O. V., Olikh, Ya. M., Litovchenko, P. G., Pavlovskyy, Yu. V., Potera, P., Tartachnyk, V. P. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209