Dirichlet problem with measurable data for semilinear equations in the plane / Gutlyanskiĭ, V. Ya., Nesmelova, O. V., Ryazanov, V. I., Yefimushkin, A. S. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209