Innovation- and technology-driven development of economy: strategic imperatives for realing a regional development capacity / Kunytska-Iliash, M. V., Hrymak, O. Y., Dubyna, M. P., Zbarska, A. V., Berezivskyi, Y. P. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209