Synthesis of N-methyl -alkyl-isothiazolidine- 1,1-dioxo-3-methylcarboxylates through the intramolecular Michael reaction / Izhyk, V. V., Dobrydniev, O. V., Popova, M. V., Volovenko, Yu. M. (2022)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2022, 6)

Izhyk V. V., Dobrydniev O. V., Popova M. V., Volovenko Yu. M.
Synthesis of N-methyl -alkyl-isothiazolidine- 1,1-dioxo-3-methylcarboxylates through the intramolecular Michael reaction


Cite:
Izhyk, V. V., Dobrydniev, O. V., Popova, M. V., Volovenko, Yu. M. (2022). Synthesis of N-methyl -alkyl-isothiazolidine- 1,1-dioxo-3-methylcarboxylates through the intramolecular Michael reaction. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 6, 73-78. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001376812 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209