On the role of runaway electrons in stimulating the RF breakdown and plasma formation in torsatrons Uragan-3M, Uragan-2M / Tarasov, I. K., Tarasov, M. I., Korovin, V. B., Sitnikov, D. A., Sorokovoy, E. L., Lozin, A. V., Romanov, V. S., Pavlichenko, R. O., Zamanov, N. V., (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209