Microglia phagocytic activity in rats with different models of alzheimer's disease / Nefodova, A., Rudyk, M., Dovhyi, R., Dovbynchuk, T., Dzubenko, N., Skivka, L. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209