Управління якістю зварних конструкцій на основі системи обстеження та технологічного регулювання їх виробництва у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 / Бондаренко Ю. К., Потап'євський А. Г., Артюх К. О., Логінова Ю. В. (2021)
Ukrainian

English  Technical diagnostics and non-destructive testing   /     Issue (2021, 3)

Bondarenko Yu. K., Potapievskyi A. H., Artiukh K. O., Lohinova Yu. V.
Quality control of welded structures based on a system of inspection and technological regulation of their fabrication, in keeping with the requirements to DSTU ISO 9001:2015


Cite:
Bondarenko, Yu. K., Potapievskyi, A. H., Artiukh, K. O., Lohinova, Yu. V. (2021). Quality control of welded structures based on a system of inspection and technological regulation of their fabrication, in keeping with the requirements to DSTU ISO 9001:2015. Technical diagnostics and non-destructive testing, 3, 37-43. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001285629 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна