Evaluation of karst-chasm hazard processes by electroprospecting methods in the location of Stebnyk potassium deposit / Maksymchuk V., Sapuzhak O., Deshchytsia S., Romanyuk О., Pidvirnyj О., Kolyadenko V., Tymoschuk V. (2019)
UkrainianEnglish

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна