Evaluation of karst-chasm hazard processes by electroprospecting methods in the location of Stebnyk potassium deposit / Maksymchuk, V., Sapuzhak, O., Deshchytsia, S., Romanyuk, O., Pidvirnyj, O., Kolyadenko, V., Tymoschuk, V. (2019)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209