Ukrainian EnglishJournals of the Academy

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  
1.
  Business Inform (Бізнес Інформ) 
2.
  Chinese Studies (Китаєзнавчі дослідження)
3.
  Demography and social economy (Демографія та соціальна економіка)
4.
  Economic Herald of the Donbas (Економічний вісник Донбасу)
5.
  Economic innovations (Економічні інновації) 
6.
  Economic Theory (Економічна теорія)
7.
  Economics and Law (Економіка та право) 
8.
  Economy and forecasting (Економіка і прогнозування)
9.
  Economy of Ukraine (Економіка України)
10.
  Economy, Management, Innovation. Series : Economic Sciences (Економіка. Управління. Інновації. Серія. Економічні науки)
11.
  Environmental Economics and Sustainable Development (Економіка природокористування і сталий розвиток)
12.
  Food Industry Economics (Економіка харчової промисловості)
13.
  Herald of the Economic Sciences of Ukraine (Вісник економічної науки України)
14.
  History of economics and economic thought of Ukraine (Історія народного господарства та економічної думки України)
15.
  Management of Economy: Theory and Practice (Управління економікою: теорія та практика)
16.
  Political Studies (Політичні дослідження)
17.
  Regional Economy (Регіональна економіка)
18.
  Science and innovation (Наука та інновації)    
19.
  Science and Innovation    
20.
  Science and science of science (Наука та наукознавство)
21.
  Science, technologies, innovations (Наука, технології, інновації)
22.
  Socio-economic problems of the modern period of Ukraine (Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України)
23.
  Sociology: Theory, Methods, Marketing (Соціологія: теорія, методи, маркетинг)
24.
  State and law : Legal and Political Sciences (Держава і право. Юридичні і політичні науки)
25.
  State and Law. Series : Political Sciences (Держава і право. Серія. Політичні науки)
26.
  The problems of economy (Проблеми економіки) 
27.
  Ukrainian Society (Український соціум) 
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209