Ukrainian EnglishJournals of the Academy

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  
1.
  Business Inform (Бізнес Інформ) 
2.
  Chinese Studies (Китаєзнавчі дослідження)
3.
  Demography and social economy (Демографія та соціальна економіка)
4.
  Economic Herald of the Donbas (Економічний вісник Донбасу)
5.
  Economic innovations (Економічні інновації) 
6.
  Economic Theory (Економічна теорія)
7.
  Economics and Law (Економіка та право) 
8.
  Economy and forecasting (Економіка і прогнозування)
9.
  Economy of Ukraine (Економіка України)
10.
  Economy, Management, Innovation. Series : Economic Sciences (Економіка. Управління. Інновації. Серія. Економічні науки)
11.
  Environmental Economics and Sustainable Development (Економіка природокористування і сталий розвиток)
12.
  Food Industry Economics (Економіка харчової промисловості)
13.
  Herald of the Economic Sciences of Ukraine (Вісник економічної науки України)
14.
  History of economics and economic thought of Ukraine (Історія народного господарства та економічної думки України)
15.
  Management of Economy: Theory and Practice (Управління економікою: теорія та практика)
16.
  Regional Economy (Регіональна економіка)
17.
  Science and Innovation    
18.
  Science and innovation (Наука та інновації)    
19.
  Science and science of science (Наука та наукознавство)
20.
  Science, technologies, innovations (Наука, технології, інновації)
21.
  Socio-economic problems of the modern period of Ukraine (Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України)
22.
  The problems of economy (Проблеми економіки) 
23.
  Ukrainian Society (Український соціум) 
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209